BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH QUẢNG NAM 2020-2024

Phụ lục bảng giá đất tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2024

  • Ngày đăng:: 11/01/2021

Phụ lục bảng giá đất 18 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Nam được ban hành kèm theo Quyết định...

Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 của tỉnh Quảng Nam

  • Ngày đăng:: 11/01/2021

Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2020 -2024 được quy định tại Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND ngày ngày 17...

    Hotline: 0971 352 045
    Tải bảng giá mới nhất Hỏi đáp
    Nhận báo giá