New Story xây dựng nhà cho những người nghèo

Sotheby’s International Realty gần đây hợp tác với New Story, một tổ chức phi lợi nhuận cam kết thay đổi cuộc sống và cung cấp giải pháp cho gia đình và công nhân địa phương ở các nước đang phát triển.

Được thành lập vào năm 2015, New Story đặt 100% tất cả các khoản đóng góp vào việc xây dựng ngôi nhà mới với giá 6.000 đô la một ngôi nhà. Mỗi đô la quyên góp được đưa vào sử dụng lao động địa phương và vật liệu trong nước. New Story cung cấp việc làm và ổn định kinh tế cho các cộng đồng mà họ phục vụ. Cá nhân và công ty từ khắp nơi trên thế giới đang tham gia và liên kết với các gia đình có cuộc sống đang được chuyển đổi nhờ New Story. Các nhà tài trợ sẽ nhận được một bức ảnh về gia đình họ đang giúp đỡ và nhận được một video di chuyển khi nhà của họ được hoàn thành. Có thể chia sẻ trong sự phấn khích và thêm này liên lạc cá nhân là vô cùng độc đáo và rất đặc biệt cho tất cả mọi người liên quan. Tổ chức mạnh mẽ này gần đây được đặt tên là một trong những “Công ty sáng tạo nhất  ” vào năm 2017. Chủ đề liên quan