QUYẾT ĐỊNH 24/2019/QĐ-UBND

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 tỉnh Quảng Nam

  • Ngày đăng:: 11/01/2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày...

Phụ lục bảng giá đất tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2024

  • Ngày đăng:: 11/01/2021

Phụ lục bảng giá đất 18 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Nam được ban hành kèm theo Quyết định...

    Hotline: 0971 352 045
    Tải bảng giá mới nhất Hỏi đáp
    Nhận báo giá