Plasschem Park 93 Đức Giang

Đầu tư đúng thời điểm vào liền kề, shophouse Plaschem 93 Đức Giang

  • Ngày đăng:: 15/07/2019

2019 là thời điểm để đầu tư bất động sản Long Biên đặc biệt với phân khúc liền kề, shophouse...