Phổ Yên New City

Phổ Yên New City

  • Ngày đăng:: 5/10/2020

Phổ Yên New City là dự án lớn, trọng điểm của Thái Nguyên. Nằm tại khu vực trung tâm trải...