Danko Group

Hợp tác chiến lược giữa DANKO GROUP và HOMEVINA

  • Ngày đăng:: 5/12/2019

Ngày 12/10/2019, tại khách sạn J.W.Marriot (Hà Nội), lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Homevina và Danko Group...