Bất động sản nổi bật

Khu đô thị Việt Hàn

  • Ngày đăng:: 18/05/2020

Khu đô thị Việt Hàn là dự án có quy mô lớn nhất thị xã Phổ Yên xây dựng tại...