Sắp ban hành quy định về đấu giá đất

UBND TP Hà Nội vừa thông báo chấp thuận các đề xuất về dự thảo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP.

Cụ thể, tại Thông báo số 27/TB-UBND, UBND TP thống nhất với đề xuất của Sở TN&MT tại Tờ trình số 12357/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/12/2016, báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 2591/STP-VBPQ ngày 27/12/2016 về ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP.
Cùng với đó, UBND TP giao Sở TN&MT rà soát, trên cơ sở tình hình thực tiễn về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, nắm bắt các quy định của Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực từ 1/7/2017, để bổ sung và hoàn thiện dự thảo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND TP trước ngày 8/2/2017.
Quy định mới này nhằm thay thế Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND TP.

>>> Xem thêm : Liền kề foresa villa

>>> Xem thêm : Liền kề Westpoint nam 32

>>> Xem thêm : Hateco xuân phương

Theo Vân Nhi

Kinh Tế Đô thịChủ đề liên quan