Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 chính thức phát điện nhà máy Thuỷ điện Yantannsien

Ngày 12/6/2014, nhà máy Thuỷ điện Yantannsien đã chính thức phát điện 02 tổ máy hoà vào mạng lưới Quốc gia.

Dự án thuỷ điện Yantannsien do Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 làm chủ đầu tư, được xây dựng trên địa bàn xã ĐưngKnớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đây là dự án thủy điện có điều kiện thi công trong khu vực đặc biệt khó khăn.

thuydienj

Nhà máy có công suất lắp máy 19,5 MW gồm 2 tổ máy thiết kế cột nước cao với tổng mức đầu tư gần 650 tỷ đồng. Dự án được đồng tài trợ vay vốn của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng và Công ty cổ phần tài chính Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long.

Ngày 12/6/2014, nhà máy Thuỷ điện Yantannsien đã chính thức phát điện cả 02 tổ máy hoà vào mạng lưới Quốc gia. Nhà máy thủy điện Yantannsien đi vào vận hành không chỉ cung cấp điện năng góp phần chủ động nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội với sản lượng điện trung bình hằng năm 79 triệu kWh, mà còn tạo cảnh quan sinh thái để phát triển du lịch; tạo việc làm, tăng thu ngân sách, tạo điều kiện ổn định đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cho khu vực miền núi của Huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng.

Từ khóa:


Chủ đề liên quan