Lệch pha cung cầu nhà ở xã hội

Lệch pha cung cầu nhà ở xã hội là chủ đề chính của chương trình Chính sách và Cuộc sống tuần này.

kt-410981-1-opt-kecg-1474072729559

 

Cho đến nay, cả nước mới giải quyết được chưa đến 30% trong tổng số 250.000 căn hộ nhà ở xã hội tại thủ đô và khu đô thị công nghiệp, đã đặt ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020.

Thực tế này cho thấy việc phát triển nhà ở xã hội cho người nghèo, người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp đã chưa đáp ứng được nhu cầu.

Cần có những chính sách ra sao và phải huy động, khơi thông các nguồn lực như thế nào? Các Bộ, ngành, địa phương phải có những cơ chế phối hợp gì để đạt được những mục tiêu đã đề ra về phát triển nhà ở xã hội. Đây là sự mong mỏi của hàng triệu người, hàng triệu công nhân trên cả nước vào lúc này.

 

 

Từ khóa:


Chủ đề liên quan