Sản phẩm

Nhà mặt phố – Shophouse

  • Ngày đăng: 11/01/2017

  Thông số chung Căn điển hình Diện tích đất/căn Số lượng: 116 cănDiện tích chủ yếu là 90 m²;... View Article

Nhà Liền kề

  • Ngày đăng: 11/01/2017

Thông số chung Căn điển hình Diện tích đất/căn Số lương: 382 cănDiện tích từ 80 m² đến 120 m²... View Article

Biệt thự song lập

  • Ngày đăng: 11/01/2017

Thông số chung Căn điển hình Diện tích đất/căn Số lượng: 222 cănDiện tích từ 140m² đến 190m² 150 m²... View Article

Biệt thự đơn lập

  • Ngày đăng: 11/01/2017

  Thông số chung Căn điển hình Diện tích đất/căn -Số lượng: 93 căn-Diện tích từ 200m² đến 350m² 236... View Article