Tiến độ thanh toán: Áp dụng cho các Lô thuộc TT6.2 và TT6.3

KÝ HĐMB VỚI CHỦ ĐẦU TƯ
Đặt cọc 100 triệu/ lô liền kề và trong vòng 7 -10 ngày khách hàng ký hợp đồng mua bán
Đợt 1       Tại thời điểm Ký HĐMB ( KH đóng 100% giá trị Quyền sử dụng đất + Giá trị xây dựng móng)
Đợt 2       Hoàn thành đổ mái tầng 1 ( 25% giá trị xây dựng phần thân nhà)
Đợt 3       Hoàn thành đổ mái tầng 2 ( 15% giá trị xây dựng phần thân nhà)
Đợt 4       Hoàn thành đổ mái tầng 3 ( 15% giá trị xây dựng phần thân nhà)
Đợt 5       Hoàn thiện tầng mái ( 15% giá trị xây dựng phần thân nhà)
Đợt 6       Hoàn thiện mặt ngoài ( 15% giá trị xây dựng phần thân nhà)
Đợt 7       Ngày nhận bàn giao (5% Giá trị xây dựng phần thân nhà)
Đợt 8       Nhận GCN quyền sử dụng đất (5% Giá trị XD phần thân nhà)