Tiến độ dự án Xuân Phương Residence tháng 7

Đến ngày 7 tháng 7, các dự án bất động sản của Tasco đều đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Lô 1, 2, 3, dự án Xuân Phương Residence đều đạt tiến độ kế hoạch.

  • Lô 1,2 tòa A, B, C, D: Đã hoàn thành cọc khoan nhồi, cọc ép 400×400 phần móng.
  • Lô 3 tòa E, F: Đang thi công vách tầng 13 và lắp dựng copha sàn tầng 13.
  • Lô 4 (Báo ND): Đang thi công cọc đại trà phần móng.
  • Lô 5 (Báo ND): Đã thực hiện được gần 80% thi công đại trà phần móng.
  • Lô 6 (VP TW Đảng) và Lô 7: Đã hoàn thành thi công đại trà.
  • Hạ tầng: Đã hoàn thành san nền, hoàn trả mương tưới. Đang dần hoàn thiện phần đắp cát nền đường K98. Đang thực hiện cấp phối đá dăm loại 2 và thoát nước mưa.

picture11Chủ đề liên quan