Tháng 9 : Tiến độ dự án Xuân Phương Residence đã vượt tiến độ so với kế hoạch

Tiến độ dự án Xuân Phương Residence đã vượt tiến độ so với kế hoạch.

Các tòa A, B, C, D (Báo Nhân dân): Lô 1, 2 công tác đào đất thi công móng đạt 80%; Lô 4, 5 đang thi công thân thô sàn tầng 4 đạt lần lượt 12%, 39%; Phần thân đã xong thân thô sàn tum.

xp_22092016a

Tòa E, F (VP TW Đảng): 71% đã xây xong mặt ngoài và đang trát, xây tường tòa E đạt 29% như vậy tiến độ nhanh hơn 1 tháng so với kế hoạch. Lô 7 đang thi công phần thân thô sàn tum đạt 21%.

xp_22092016b

Phần hạ tầng của dự án Xuân Phương Residence tiến độ rất tốt, sớm hơn kế hoạch nhiều tháng, cụ thể: đã xong đắp cát nền đường K98, cấp phối đá dăm loại 2, đang làm thoát nước mưa cốn tròn đạt 89%, cống hộp đạt 96%, thoát nước thải D300 đạt 49%.Chủ đề liên quan