Tháng 11: cập nhật tiến độ dự án Xuân Phương Residence

Tính đến thời điểm hiện nay dự án đang hoàn thành theo tiến độ kế hoạch, đảm bảo cam kết với khách hàng.

Lô 1,2 tòa A,B,C,D (Báo Nhân Dân) đã hoàn thành phần móng.

xpr_20163011_a

Lô 3 tòa E,F (VP Trung Ương Đảng) đã hoàn thành phần móng và thi công kết cấu phần thô cũng như xây, trát mặt ngoài 17 tầng. Xây tường ngăn 15 tầng đang trong những công đoạn hoàn thành cuối cùng  đạt 88% và trát trong tòa bước đầu được thực hiện đạt 18%. Về phần cơ điện, đã hoàn thành thi công ống chữa cháy hành lang tại 17 tầng; thi công thang máy hành lang đạt 71% tại 12 tầng; thi công ống điện phần điện nhẹ đạt 59% tại 10 tầng và thi công phần cấp thoát nước và thi công ống điện căn hộ phần điện đạt 51% tại 9 tầng.

Lô 4 (Báo Nhân Dân) đã hoàn thành phần móng, phần thân đã hoàn thành thi công phần thô sàn mái, xây trát ngoài tầng 1 và thi công phần bể nước. Xây ngoài tầng 2,3,4 cũng như thi công phần bể phốt đang gấp rút hoàn thành đạt từ 85 – 95%.

xpr_20161130_b

Lô 5 (Báo Nhân dân) đã hoàn thành phần móng, phần thân đã hoàn thành thi công phần thô sàn mái; xây ngoài tầng 1,2 và thi công phần bể nước; thi công phần bể phốt đạt 80% tại 35 căn; xây trát ngoài đạt 24% tại 10 căn.

Lô 6,7 (Văn phòng Trung Ương Đảng) đã hoàn thành phần móng; phần thân đã hoàn thành thi công phần thô sàn tum; xây ngoài tầng 1,2,3,4; thi công bể nước, bể phốt.

Về hạ tầng, nhà thầu đã hoàn thiện san nền; hoàn trả mương tưới; đắp cát nền đường K98 và cấp phối đá dăm loại 2. Thoát nước mưa cống tròn; thoát nước mưa cống hộp; thoát nước thải D300 lần lượt đạt tiến độ 89%, 96% và 49%.Chủ đề liên quan