TASEDU TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Hoạt động xây dựng là một hoạt động mang tính dịch vụ cao, trong đó Hợp đồng xây dựng là một nội dung rất quan trọng và là công cụ quan trọng trong việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

Hoạt động xây dựng là một hoạt động mang tính dịch vụ cao, trong đó Hợp đồng xây dựng là một nội dung rất quan trọng và là công cụ quan trọng trong việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

dao_tao_06082016

Nhằm hoàn thiện kiến thức và hệ thống cách soạn thảo cặn kẽ và chặt chẽ nhất, Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn TASEDU tổ chức chương trình đào tạo:

KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

THÔNG TIN KHÓA HỌC:

Mục tiêu:

  •          Nắm bắt được lý thuyết cơ bản về hợp đồng trong hoạt động kinh doanh
  •          Làm rõ các khái niệm về các thuật ngữ được dùng phổ biến trong hợp đồng
  •          Nắm được bố cục cần thiết của một hợp đồng đảm bảo tính pháp lý và hạn chế rủi ro
  •           Nắm được kỹ năng soạn thảo từng nội dung của hợp đồng để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình

Đối tượng tham dự

 – Phòng Quản lý chi phí

– Phòng QLDA

– Phòng QLDA hạ tầng

– Phòng kinh doanh

– Bộ phận pháp chế của công ty trong toàn hệ thống…..

GIẢNG VIÊN:

BÀ VŨ THỊ VÂN ANH

Chánh Văn Phòng – Công Ty Cổ Phần Tasco

Thời gian:  8h15 – 12h00  Ngày 06/08/201

Địa điểm: Phòng đào tạo, Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn TASEDU, Tầng 4, M5 Tower, 91 Nguyễn Chí Thanh

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Phòng đào tạo:

Mr. Việt – Hotline: 0901 748 998

Email: vietnb@tasco.com.vn

Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn TASEDUChủ đề liên quan