Tasco bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco đã thông qua Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/05/2014

Tasco bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco đã thông qua Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/05/2014 về việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Lâm làm Tổng Giám đốc công ty. Việc bổ nhiệm này nằm trong chương trình quy hoạch và mở rộng doanh nghiệp của Tasco.

Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 12/05/2014.

Ngày 16/5, Tasco đã làm Lễ bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

498765

Ông Vũ Quang Lâm sinh năm 1975, đã trải qua nhiều vị trí quan trọng như Phó Tổng giám đốc Khối Đầu tư, Giám đốc doanh nghiệp dự án – Công ty TNHH MTV Tasco Quảng Bình.Chủ đề liên quan