TASCO bàn giao những căn đầu tiên của dự án Foresa Villa

Từ ngày 20 tháng 9, công ty Cổ phần Tasco đã bắt đầu bàn giao những căn đầu tiên thuộc Giai đoạn 1 của dự án  liền kề tasco xuân phương – Foresa Villa cho khách hàng và tiếp tục đảm bảo thi công đúng tiến độ kế hoạch.
fr_22092016b

Ở giai đoạn 2.1, hầu hết các lô đều đang hoàn thiện sơn tường và đang làm hàng rào, thi công cửa. Cụ thể: Lô TT6 đã xây và trát xong tường, đang sơn tường đạt 10%, thi công hàng rào đạt 75%; Lô TT7 đang thi công cửa đạt 20% và hàng rào đạt 80%; Lô TT9 đang trát tường đạt 90%, thi công hàng rào đạt 25%; Lô BT5 đang làm sàn mái đạt 81%, trát tường tầng 1 đạt 85% và tường tầng 2 đạt 12,1%; Lô BT7 đang dần hoàn thiện sàn mái đạt 93%, đã xây xong tường tầng 1, 2 và tường tầng 3 đạt 70%; Phần trát tường đạt 41,4% kế hoạch.

fr_22092016c

Ở giai đoạn 2.2: Lô TT8 đã xong sàn mái và xây tường, bắt đầu trát tường đạt 17%; Lô TT11 đang xây tường tầng 3 và trát đạt 90%, thi công hàng rào đạt 25%; Lô TT15, 16 gần như hoàn thiện khi đã xây xong sàn mái, xây tường tầng 1, 2, 3 và trát tường đạt 98%, thi công hàng rào đạt 81% (Lô TT15), 25% (Lô TT16); Lô BT9, BT12 đã xong sàn mái, xây tường tầng 1, đang xây tường tầng 2 đạt 50% (BT9), xây tường tầng 2, 3 đạt 93% và đang trát tường đạt 37% (BT12); Lô BT1 đang làm sàn tầng 3 đạt 60%, bắt đầu làm sàn mái đạt 10%, xây tường đạt 5%; Lô BT3 đã xong sàn mái, tường tầng 2, 3, đang hoàn thiện xây tường tầng 1 đạt 91%, trát tường đạt 55%; Lô BT8 đang làm sàn mái đạt 50%, đã xây xong tường tầng 1, 2; Lô BT10 đã xong sàn mái, đang xây tường tầng 1 đạt 50%, tầng 2, 3 lần lượt đạt 22%, 11%; Lô BT11 đã xây xong tường tầng 1, đang xây tường tầng 2 đạt gần 90% kế hoạch; Lô BT13 đang làm sàn mái đạt 67%, đã xây xong tường tầng 1, đang xây tường tầng 2, 3 lần lượt đạt 78% và 44%, đã bắt đầu trát tường đạt 11%.

Giai đoạn 2.3: Lô BT7 đang xây sàn mái đạt 40%; Lô TT15 đang thi công phần móng đạt 95%, sàn tầng 2, 3, mái và xây tường tầng 1,2 đạt 95%, tường tầng 3 đạt 86%, trát tường đạt 59%; Lô TT4 phần móng và xây sàn tầng 2 đều đạt 85%.Chủ đề liên quan