HOT: Nhiều vị trí tuyển dụng HẤP DẪN tại TASCO – Tháng 9

Vì mục tiêu phát triển trường tồn là một trong những tư tưởng xuyên suốt chặng đường phát triển của Tasco. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tasco luôn lấy “chất lượng” để xây dựng “niềm tin” cho chính Nhân viên, Khách hàng, Cổ đông và Đối tác của mình. Để bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, Tasco chào đón những ứng viên tiềm năng cho các vị trí:

gd_kinh_doanh1gd_marketinggd_tai_chinhke_toan_thanh_toanChủ đề liên quan