Cập nhật tiến độ dự án Foresa Villa tháng 12

Dự án Foresa Villa Giai đoạn 1 (96 căn) đã hoàn thiện xong và bàn giao được 73 căn cho khách hàng. Hiện tại đang tiếp tục bàn giao các căn còn lại: 5 căn Lô TT3, 5 căn Lô TT4, 8 căn Lô TT5, 5 căn Lô BT4.

fr_20161227c

Giai đoạn 2.1 gồm 144 căn, trong đó đã bàn giao 45 căn cho khách hàng, 37 căn đã đủ điều kiện bàn giao đang chờ khách hàng. Còn Lô BT5 (33 căn), Lô BT7 (30) đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục lắp giàn hoa conwood, lắp cổng hàng rào.

fr_20161227b

Giai đoạn 2.2 gồm 240 căn: Các Lô TT 11, TT12, TT15, TT16, BT3 đang bàn giao một số căn cho khách hàng lần lượt là 8/28 căn, 3/9 căn, 11/47 căn, 8/24 căn, 2/11 căn còn các lô khác đang hoàn thiện:

 • Lô TT8 đang lắp cửa được 27/41 căn; lắp cổng, hàng rào xong 5/41 căn.
 • Lô BT1 đang xây tường đạt 17/20 căn; lợp mái ngói 18/20 căn; sơn ngoài 4/20 căn; xây trát tường rào 18/20 căn.
 • Lô BT8 đang xây tường tầng 1, 2, 3 được 4/6 căn; lợp mái ngói 1/6 căn.
 • Lô BT9 đang lát nền ban công 6/12 căn; đang lát sân, tam cấp 6/12 căn.
 • Lô BT10 đang lát nền ban công 10/18 căn; xây trát tường rào 16/18 căn; lát sân, tam cấp 12/18 căn.
 • Lô BT11 đang lát sân, tam cấp xong 8/9 căn.
 • Lô BT12 đang lắp dựng lan can kính, lắp cửa, hàng rào và cổng xong 5/6 căn.
 • Lô BT13 đã xong xây trát tường rào và lát sân, tam cấp.

fr_20161227a

Giai đoạn 2.3 gồm 59 căn:

 • Lô TT7 đang lát sân, tam cấp xong 1/3 căn.
 • Lô BT7 đã hoàn thành xây trát tường rào, lát sân, tam cấp.
 • Lô TT4 đã xong phần thân của 17/21 căn; Phần hoàn thiện đã có 17/21 căn xây xong tường tầng 1, 2, 3 và bê tông cầu thang; 10/21 căn đã xong lợp mái ngói, trát ngoài, lát nền bê tông, sơn ngoài; Xây trát tường rào đã xong 14/21 căn; lát sân và tam cấp xong 7/21 căn; lắp dựng lan can sắt xong 10/21 căn.
 • Lô TT15 đã xong lắp cửa; đang lắp cổng, hàng rào được 15/22 căn.

fr_20161227dChủ đề liên quan