Bảng hàng Khu đô thị Tấn Đức

STTTòa / BlockCăn hộ/LôDiện tích (Thông thủy)Đơn giá/m2Đơn giá (Chưa VAT)Dòng tiền
1D14DO14-08100m2 đXem chi tiết
2D14DO14-09100m2 đXem chi tiết
3D14DO14-10100m2 đXem chi tiết
4D14DO14-11100m2 đXem chi tiết
5D14DO14-12100m2 đXem chi tiết
6D14DO14-13100m2 đXem chi tiết
7D14DO14-14100m2 đXem chi tiết
8D14DO14-15100m2 đXem chi tiết
9D17DO17-30142m2 đXem chi tiết
10D17DO17-31100m2 đXem chi tiết
11D17DO17-32100m2 đXem chi tiết
12D17DO17-33100m2 đXem chi tiết
13D17DO17-34100m2 đXem chi tiết
14D17DO17-35100m2 đXem chi tiết
15D17DO17-36100m2 đXem chi tiết
16D17DO17-37100m2 đXem chi tiết
17D17DO17-38100m2 đXem chi tiết
18D17DO17-39100m2 đXem chi tiết
19D17DO17-40100m2 đXem chi tiết
20D17DO17-41100m2 đXem chi tiết
21D17DO17-42100m2 đXem chi tiết
22D17DO17-43100m2 đXem chi tiết
23D17DO17-44100m2 đXem chi tiết
24D17DO17-45100m2 đXem chi tiết
25D17DO17-46100m2 đXem chi tiết
26D23DO23-01100m2 đXem chi tiết
27D23DO23-02100m2 đXem chi tiết
28D23DO23-03100m2 đXem chi tiết
29D23DO23-04100m2 đXem chi tiết
30D23DO23-05100m2 đXem chi tiết
31D23DO23-06100m2 đXem chi tiết
32D23DO23-07100m2 đXem chi tiết
33D23DO23-08100m2 đXem chi tiết
34D23DO23-09100m2 đXem chi tiết
35D23DO23-10100m2 đXem chi tiết
36D23DO23-11100m2 đXem chi tiết
37D23DO23-12100m2 đXem chi tiết
38D23DO23-13100m2 đXem chi tiết
39D23DO23-14100m2 đXem chi tiết
40D23DO23-15100m2 đXem chi tiết
41D23DO23-16100m2 đXem chi tiết
42D23DO23-17100m2 đXem chi tiết
43D23DO23-18100m2 đXem chi tiết
44D23DO23-19100m2 đXem chi tiết
45D23DO23-20100m2 đXem chi tiết
Hotline: 0971 352 045
Tải bảng giá mới nhất Hỏi đáp
Nhận báo giá